Začátek roku v systému cPilot

Všem uživatelům informačního systému cPilot přejeme krásný a úspěšný nový rok.

Každý začátek roku přináší specifické úkoly a vyžaduje kontroly nastavení a případně jeho změny. Posílám odpovědi na nejčastější dotazy na návody na některé operace.

Datové (účetní) období

Začátek každého kalendářního roku ve většině firem znamená také změnu datového období, které účetně odděluje jednotlivé roky. Účetní období se nastavuje v agendě Systém a je potřeba ho vždy ručně spustit. Většině z vás jsme již aktivovali období 2022. Proveďte, prosím, jeho kontrolu o ověřte si, že nové Doklady vydané i přijaté zakládáte ve správném datové období.

Podrobné info najdete na https://podpora.cpilot.cz/manual/ucetni-obdobi-a-jeho-zmena.

Číselné řady dokumentů

Všechny záznamy (požadavek, zakázka, kontakt, objednávka, košík, ...) ve všech agendách systému cPilot mají vlastní jednoznačné identifikátory. Základním identifikátorem je řada alfanumerických znaků (písmena a čísla). Naprostá většina těchto řad je kontinuální od implementace systému. Číselné řady Dokladů vydaných a přijatých se však mohou měnit v závislosti na zvoleném datovém období.

Podrobné info najdete na https://podpora.cpilot.cz/manual/ciselne-rady-dokumentu.

Inventura ve skladu

Inventura je proces revize skladových zásob za účelem zjištění skutečné skladové zásoby (počet kusů na skladu) a její synchronizace s informačním systémem. V průběhu provádění inventury by nemělo docházet k přijímání a výdeji zboží.

Systém cPilot umí 2 verze inventury (množství a přírůstek).

Inventura lze provádět, jak po částech katalogu, tak v celku najednou.

Více o praktických postupech najdete na https://podpora.cpilot.cz/manual/inventura

Doufáme, že Vám zaslané informace usnadní vstup do nového roku.

Máme znalosti i zkušenosti a rádi Vám je předáme.

Napište nám